+48 58 742 56 35
SZUKAJ

Ekspert

2

Transcoder Free Operation

TrFO jest mechanizmem, który jest w stanie zapewnić połączenie bez transkodera dla sieci UMTS i GSM. Czym się charakteryzuje i do czego wykorzystywany jest mechanizm Transcoder Free Operation?

Właściwości TrFO.

TrFO jest zdolnością domeny Legacy MS do utrzymywania przesyłu mowy w sieci komórkowej za pomocą usuwania zbędnego kodowania i dekodowania w 64 ścieżkach okaziciela. Działanie mechanizmu opiera się na kodeku rokowań, selekcji przez serwer MSC i operacji wykonanych przez użytkownika z MGW. Włączając w to płaszczyznę użytkownika, funkcje TRAU i TC.

Przesyłając skondensowany sygnał, TrFO osiąga wysoką wydajność na płaszczyźnie użytkownika, a także znacząco zmniejsza opóźnienia, które wystąpiły by w przypadku niepotrzebnego transkodowania. Zwiększa się również jakość dźwięku. Mechanizm został powołany do tego, aby jakość rozmów była wysoka z jak najmniejszym wykorzystaniem pasma

Warto zaznaczyć, że warstwa sterowania siecią musi być w pełni przygotowana na transportowanie zakodowanej mowy. Ogromną zaletą TrFO jest fakt, że przesyłanie dźwięku nie jest zatrzymywane bez dokładnego przeanalizowania konsekwencji, jakie mogą wystąpić. Wszystkie operacje mogą być sterowane w dużo sprawniejszy sposób. 

Wymagania TrFO.

TrFO może zostać uruchomione tylko w przypadku pełnej komunikacji z siecią komórkową. Ponadto, rozwiązanie to stosowane jest w przypadku WCDMA i GSM. W przypadku PSTN potrzebny jest tylko jeden transkoder, który umieszczony jest pomiędzy BICN, a PTSN. TrFO wspiera standardy takie, jak UMTS AMR2, GSM, HR AMR.

TrFO – udogodnienie.

Wprowadzenie TrFO zmieniło nie tylko infrastrukturę sieci komórkowej, ale również pozwoliło na wygodniejsze wykonywanie rozmów. Jakość rozmów również uległa znacznej poprawie. Od chwili wprowadzenia TrFO wszyscy użytkownicy mogą słyszeć się nawzajem bardzo wyraźnie. Wszystko za sprawą zmniejszenia liczby transkoderów, które wykorzystywane są do przesyłu obrazu. Dzięki ograniczeniu liczby kodowania i dekodowania sygnału, stał się on czystszy. Wzrosła również prędkość przesyłu, co pozwoliło opracować nowoczesne technologie.