+48 58 742 56 35
SZUKAJ

TTiTC – dystrybucja urządzeń producenta 2N®

2N® Lift8

System łączności awaryjnej z kabiny windy 2N® Lift8 to rozwiązanie systemowe, umożliwiające podłączenie za pomocą magistrali dwuprzewodowej do ośmiu kabin wind z dodatkowymi komunikatorami w nad i podszybiu oraz w maszynowni. System może być podłączony do analogowej linii telefonicznej, bramy GSM czy bramki VoIP.

2N® Lift8 to nie tylko system zgodny z zaleceniami odpowiednich norm, ale również dzięki modułowej budowie, optymalne rozwiązanie dla każdej windy.

Elementy składowe systemu:
– Jednostka centralna
– Splitter
– Moduł kabinowy
– Moduł maszynowni
– Moduły nad- i podszybia
– Moduł wejść/wyjść

JEDNOSTKA CENTRALNA:

Zasilanie: 110-240V AC 50/60Hz 65Wmax
Zasilanie awaryjne: wewnętrzna bateria
Możliwość podłączenia: 4 moduły audio, 7 spliterów, 8 modułów wej/wyj
Maksymalna odległość splittera: 500m
Interfejsy telekomunikacyjne: UMTS/GSM/PSTN
Programowanie i nadzór: menu głosowe/USB
Wskaźniki: 5 trójkolorowych LED
Wymiary: 300x170x72 mm

SPLITTER:

Zasilanie: 24V (z jednostki centralnej lub lokalne)
Można podłączyć: 4 moduły audio + moduł kamery
Maksymalna długość kabla: 1000m
Wymiary: 142x98x34mm

MODUŁY AUDIO:

Podłączenie do splitera: dwuprzeodową magistralą
Zaciski przycisków alarmu i kasowania: Alarm1, alarm2, Cancel
Sygnalizacja LED: Zestawianie połączenia, Połączono
Opcja podłączenia zew mikrofonu, głośnika: Tak w module kabinowym
Opcja modułu z kawiatura do programowania: Tak w module w maszynowni
Opcja podłączenia telefonu zewnętrznego: Tak do modułu w maszynowni

MODUŁY WEJ/WYJ:

Zasilanie: 24V (z jednostki centralnej lub lokalne)
Terminale: 4 wejścia, 4 wyjścia
Wejścia: Izolacja galwaniczna 12-24V AC/DC
Wyjścia: Przekaźnikowe NO, max 250V 5A
Wymiary: 142x98x34mm

project details

Date: 18.02.2015

tags

2n, łączność dla wind