+48 58 742 56 35
SZUKAJ

TTiTC – dystrybucja urządzeń producenta 2N®

2N® Helios Vario

Zastosowanie domofonu 2N® Helios Vario umożliwia integrację biurowego systemu telefonicznego z systemem domofonowym. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia odbieranie rozmów telefonicznych i wywołań z wejścia do budynku lub bramy wjazdowej na jednym telefonie.

Domofon współpracuje z centralą abonencką za pośrednictwem tradycyjnego portu wewnętrznego. Od strony telekomunikacyjnej, 2N® Helios Vario jest następnym terminalem analogowym.

2N® Helios Vario posiada od 1 do 6 programowalnych przycisków szybkiego wywołania (w przypadku zastosowania modułu dodatkowego, fizyczna liczba przycisków może wzrosnąć do 54). Ponadto domofon może być wyposażony w klawiaturę numeryczną, dzięki której zyskuje dodatkowe funkcjonalności, takie jak zamek kodowy, możliwość wybierania dowolnego numeru wewnętrznego w centrali lub wybieranie przycisku wirtualnego.

Programowanie jest bardzo intuicyjne za pomocą telefonu i menu głosowego.

W zestawie znajduje się sterownik elektrozamka, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych przewodów od bramy do centrali sterującej ryglem – tak jak jest to realizowane w tradycyjnych systemach domofonowych. Dzięki możliwości wyposażenia urządzenia w drugi sterownik zamka, domofon 2N® Helios Vario, za pomocą różnych kodów, może oddzielnie sterować furtką i bramą wjazdową dla samochodów. Inne zastosowanie drugiego sterownika to włączanie dodatkowego oświetlenia w czasie prowadzenia rozmowy. Kody otwarcia rygla przesyłane są za pomocą DTMF z telefonu w trakcie trwania rozmowy.

2N® Helios Vario może być wyposażony w analogową kamerę wideo wewnątrz obudowy. Kolorowy sygnał z kamery transmitowany jest do odbiornika TV, monitora lub wideoserwera IP za pomocą dodatkowego przewodu dwużyłowego (skrętka), bądź kabla koncentrycznego.

Dzięki pracy w trybie zamka kodowego, domofon 2N® Helios Vario może pełnić rolę systemu dostępowego. Ponadto produkt został zintegrowany z systemem dostępowym firmy Roger.

Szeroka gama akcesoriów umożliwia montaż natynkowy, podtynkowy lub zastosowanie osłony przeciwdeszczowej lub wandaloodpornej.

Minimalne napięcie linii telefonicznej (on-hook): 20V
Minimalny prąd linii (off-hook): 15mA
Pasmo częstotliwości: 300 – 3500 Hz
Zasilanie: z linii telefonicznej
Wybieranie numeru: dekada/DTMF
Wybieranie dekadowe: 40/60 ms
Wybieranie DTMF: 6 do -8 dB
Czas detekcji sygnału zajętości: programowany
Zabezpieczenie p-przepięciowe: 1000 V (8/20us)
Maks napięcie na sterowniku rygla: 48 V DC, AC
Maks prąd sterownika rygla: 2 A DC, AC
Optymalne napięcie podświetlenia: 12V
Zakres temperatur pracy: 20 do 60 oC
Odporność klimatyczna: IP 53
Wymiary jednego modułu: 210x100x29 mm
Waga: do 500g

Model: 2N® Helios Vario 1 przycisk
Nr katalogowy: 9135110E

Model: 2N® Helios Vario 3 przyciski
Nr katalogowy: 9135130E

Model: 2N® Helios Vario 6 przycisków
Nr katalogowy: 9135160E

Model: 2N® Helios Vario 1 przycisk, klawiatura
Nr katalogowy: 9135110KE

Model: 2N® Helios Vario 3 przyciski, klawiatura
Nr katalogowy: 9135130KE

Model: 2N® Helios Vario 6 przycisków, klawiatura
Nr katalogowy: 9135160KE

Model: 2N® Helios 8 przycisków
Nr katalogowy: 9135181E

Model: 2N® Helios 16 przycisków
Nr katalogowy: 9135182E

Model: Kamera
Nr katalogowy: 9135210E

Model: Sterownik drugiego rygla
Nr katalogowy: 9135310E

Model: Osłona p-deszczowa dla 1 modułu
Nr katalogowy: 9135331E

Model: Adapter do montażu podtynkowego dla 1 modułu
Nr katalogowy: 9135351E

Model: Adapter do mont. podt. z osłoną p-deszcz dla 1 modułu
Nr katalogowy: 9135361E

Model: Osłona p-deszczowa dla 2 modułów
Nr katalogowy: 9135332E

Model: Adapter do montażu podtynkowego dla 2 modułów
Nr katalogowy: 9135352E

Model: Adapter do mont. podt. z osłoną p-deszcz dla 2 modułów
Nr katalogowy: 9135362E

Model: System kontroli dostępu ROGER
Nr katalogowy: SDC66 + EA-1

Model: Karta identyfikacyjna
Nr katalogowy: EMC-10

Model: Brelok identyfikacyjny
Nr katalogowy: EMKF-4

1. Ile można prowadzić połączeń jednoczesnych przez domofon 2N® Helios ?
Poprzez domofon 2N® Helios w danej chwili można prowadzić jedna rozmowę.

2. Jak osoba odbierająca wywołanie może rozpoznać, że jest to wywołanie z domofonu?
Domofon 2N® Helios jest normalnym abonentem wewnętrznym centrali do której jest podłączony. W takim wypadku nie ma rozróżnienia czy to dzwoni domofon czy inny abonent wewnętrzny tej centrali. W przypadku gdy centrala przesyła informacje o numerze dzwoniącym, a aparaty telefoniczne posiadają wyświetlacz i prezentują numer, przed odebraniem połączenia można z wyświetlacza dowiedzieć się, że wywołanie jest z domofonu.

3. Jak otworzyć drzwi z telefonu?
Jeżeli domofon dzwoni do abonenta wewnętrznego, to po odebraniu rozmowy na klawiaturze telefonu należy wybrać kod otwarcia – standardowy kod dla pierwszego rygla to „00”. Jeżeli abonent wewnętrzny widzi, że ktoś stoi przed bramą i nie wie co zrobić, należy z telefonu zadzwonić na numer pod którym jest podłączony domofon 2N® Helios, po odebraniu połączenia przez domofon, tak jak wcześniej, należy wybrać z klawiatury telefonu kod otwarcia rygla.

4. Czy domofon 2N® Helios z klawiaturą może pracować jako zamek kodowy?
Tak, domofon 2N® Helios umożliwia używanie klawiatury domofonu jako zamka kodowego. W takim przypadku standardowy kod otwarcia „00” nie jest osiągalny z poziomu klawiatury domofonu. Należy zaprogramować nowe kody służące do otwarcia z klawiatury domofonu. Można zaprogramować do 10 kodów dla każdego rygla, każdy kod może mieć do 16 znaków.

5. Po podłączeniu domofonu do centrali nie można go zaprogramować.
Niektóre centrale abonenckie przy standardowych ustawieniach uniemożliwiają przesyłanie godów DTMF pomiędzy portami wewnętrznymi centrali. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem centrali w celu ustawienia odpowiednich parametrów na centrali.

6. Czy domofon 2N® Helios może dzwonić na kilka telefonów wewnętrznych centrali?
Nie. Gdy jest taka potrzeba, należy wykorzystać funkcjonalność centrali. Większość central abonenckich umożliwia tworzenie pod jednym numerem grupy abonentów. Powoduje to, że dzwoniąc na jeden numer dzwonią wszystkie telefony w grupie. Gdy jeden z abonentów odbierze wywołanie, pozostałe przestają dzwonić. Inna możliwość to funkcja domofonu. Istnieje możliwość przypisania do jednego przycisku do 6 numerów. Domofon będzie dzwonił kolejno na wszystkie numery.

project details

Date: 09.02.2015

tags

2n, helios ip